مقایسه محصولات


واحد
کیلوگرم
قیمت هر کیلوگرم
8200 تومان
حداقل سفارش
2000 کیلوگرم معادل 2 تن
نحوه ارسال
توافقی بعد از ثبت سفارش