خیریه کریم آل طاها (محصولات رایگان)


این صفحه متعلق به خیریه کریم آل طاها می باشد. کلیه محصولات در این صفحه بصورت رایگان به مددجویان اهداء خواهد شد. جهت بهره مندی از این محصولات بصورت رایگان حتماً از طریق فرم ثبت نام مددجویان اقدام نمایید تا پس از تایید اطلاعات ارسالی شما، رمز کالاها برای شما ارسال شود.