محصولات محلی و بومی


این صفحه جهت نمایش محصولات محلی روستاییان و عشایر عزیز  طراحی شده است.

سعی شده است محصولات انتخاب شده، گلچینی باشد از بین بهترین و با کیفیت ترین محصولات در نقاط مختلف روستاها

نکته مهم:  (اکثر محصولات بصورت خانگی تولید می شود و ممکن است بسته بندی و مجوزی نداشته باشند)