فرم ثبت نام تولید کننده


اگر تولید کننده مواد غذایی(کشاورزی، دامپروری، شیلات، باغداری) و یا محصولات  بهداشتی هستید، فرم زیر را جهت همکاری و مشارکت در فروش (داخل و خارج از کشور) تکمیل فرمایید.


  • {{value}}
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مشخصات تولید کننده
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی محل تولید را بنویسید. آدرس پستی محل تولید را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

مشخصات برند و محصول:
نام برند و محصول را بنویسید. نام برند و محصول را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توضیحات در خصوص محصول را بنویسید. توضیحات در خصوص محصول را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات در خصوص محصول را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

لطفاً توضیحاتی در خصوص محصولتان بنویسید.
اگر آنالیز و یا مشخصه خاصی دارد حتماً درج شود.

بارگزاری لوگو را انتخاب کنید.

در صورتیکه قصد دارید لوگوی شما در سامانه درج شود تصویری از لوگوی محصول را بارگزاری کنید.

حداقل سفارش برای مشتری را بنویسید. حداقل سفارش برای مشتری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

حداقل سفارشی که مشتری میتواند ثبت کند بر حسب مقدار و یا تعداد درج کنید.

حداکثر سفارش برای مشتری را بنویسید. حداکثر سفارش برای مشتری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

حداکثر سفارشی که مشتری می تواند ثبت کند چقدر است؟


مبلغ برای هر واحد محصول(تومان) را بنویسید. مبلغ برای هر واحد محصول(تومان) را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ برای هر واحد محصول(تومان) را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000

میزان مبلغ برای هر واحد محصول با در نظر گرفتن مالیات بر حسب تومان
(این مبلغ بر حسب تورم بنا به اعلام شما تغییر خواهد کرد)


نحوه مشارکت در فروش برای سامانه را انتخاب کنید.

در این قسمت مشخص نمایید سودی که برای مشارکت با سامانه در نظر گرفته اید به چه صورت است.

میزان مشارکت(درصد یا تومان) را بنویسید. میزان مشارکت(درصد یا تومان) را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. میزان مشارکت(درصد یا تومان) را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000

میزان درصدی که برای سامانه در نظر دارید را با توجه به گزینه انتخابی فیلد فوق بنویسید.
اگر به صورت درصد است مثلاً بین 1 تا 100 درج شود و اگر بصورت ریالی روی هر واحد کالا در نظر دارید بر حسب تومان برای هر واحد کالاء و محصول خود درج نمایید.

توضیحات در صورت لزوم را بنویسید. توضیحات در صورت لزوم را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات در صورت لزوم را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

بارگزاری تصاویر محصول:
بارگزاری تصویر محصول(1) را انتخاب کنید.

حداقل یک تصویر الزامی است.

بارگزاری تصویر محصول(2) را انتخاب کنید.
بارگزاری تصویر محصول(3) را انتخاب کنید.
بارگزاری تصویر محصول(4) را انتخاب کنید.
بارگزاری تصویر محصول(5) را انتخاب کنید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

مجوزها و استاندارها:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

شماره شبای بانکی تولید کننده جهت تسویه حساب(الزاماً بنام تولید کننده) حقیقی یا حقوقی:
شماره شبای بانکی بدون IR را بنویسید. شماره شبای بانکی بدون IR را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. شماره شبای بانکی بدون IR را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.

در برخی موارد هنگام سفارش و خرید توسط مشتری، مبلغ از سمت خریدار مستقیم به حساب تولیدکننده واریز میشود.

نام بانک را بنویسید. نام بانک را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام تکمیل کننده فرم/رابط را بنویسید. نام تکمیل کننده فرم/رابط را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
انتخاب این گزینه اجباری است.

اینجانب متعهد میشوم که تولید کننده و یا نماینده قانونی ایشان هستم و اطلاعات و شرایط مندرجه فوق را تایید می نمایم و با شرایط و قوانین همکاری با سامانه موافقت می نمایم.


کمی صبر کنید...